• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

 

Testy na diagnostikovanie porúch farebného videnia

Tradičné testy farebného videnia, ako rôzne pseudoizochromatické tabuľky (Dvorin, Velhagen, Rabkin bodové tabuľky a iné), Palmutov test, Lanternov test atď. sú určené iba na zistenie, či pacient vidí farby normálne alebo je červeno-zeleno farboslepý. Na diagnostikovanie stupňa a závažnosti poruchy je vhodný iba anomaloskop. Moderné anomaloskopy sú určené nielen na diagnostikovanie červeno-zelenej farbosleposti ale aj na tritanopiu.

Colorlite test je ľahký a rýchly. Je to test farebného videnia podobný ako pseudoizochromatické tabuľky na farebné videnie, je taktiež vhodný na stanovenie závažnosti, rozsahu a orientácie farbosleposti ako aj stanovenie účinku okuliarov.

 

Ako sa dostanete ku korekčným okuliarom?

Objednajte sa na termín skúmania Vášho farbocitu na telefónnom čísle +421(0)903 476 242, alebo v niektorej optike, ktorú nájdete na našej stránke.

V dohodnutom termíne si na stretnutie vyčleňte 30-45 minút času. Realizuje sa pomocou testovacej knihy pre poruchy farebného videnia.
Ak nosíte dioptrické okuliare, na termín si zabezpečte aktuálne vyšetrenie zraku.
V rámci tohto času sa skúšajú korekčné okuliare, a zisťuje sa do akej miery sa dá porucha farebného videnia korigovať, teda rozsah a orientácia zrakovej poruchy farbocitu. 
Ak je pacient s výsledkom spokojný, môže si okuliare hneď objednať.
Výroba okuliarov trvá približne dva týždne. Zákazníci, ktorí nosia okuliare, potrebujú zodpovedajúce dioptrie, ľudia bez okuliarov dostanú okuliare s nulovými dioptriami.
Okuliare môžu byť vsadené do Vami želaných rámov u všetkých optikov.
Ďalšie informácie môžete žiadať buď e-mailom alebo na vyššie spomenutom čísle.